1 Bình luận
  • herishinehero

    Đụng tới đâu là yếu kém và sai phạm tới đó. Yếu kém từ ý thức đến cả quản lý. Thôi tôi đi ra đây.

Website liên kết