1 Bình luận
  • herishinehero

    Bản chất côn đồ máu lạnh. Cho thằng thú vật này về thời cổ đại xử tùng xẻo nó cho nó nếm cảm giác một con người đang sống bình thường bị đâm hàng ấy nhát dao đến chết.

Website liên kết