35 Bình luận
  • dongtataydoc88

    Tôi bảo vắng, vợ tôi thì nó bảo "ông kinh doanh bết bát ông nhìn xã hội thấy u ám, chứ người ta thấy vẫn đông kia mà" nghĩ cay thật

Website liên kết