33 Bình luận
  • Marissa

    @b_y lúc đầu mình tưởng cậu đó viết sai do nói giọng địa phương, sau khi đọc lập luận tim-tiêm của cậu ấy thì mình kết luận “ngu do luyện tập mà thành.”

  • contranos

    @HCXD tham gia vào R&D, tìm tòi cải tiến sản phẩm kiểu Steve Jobs ấy mà, thì chết trước cả lính. Mà lính có chết cũng k ai quan tâm ghi lại.

Website liên kết