1 Bình luận
  • anhpndnet
    Công ty dầu mỏ nhà nước Malaysia Petronas đang vận hành các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trong những năm gần đây, Malaysia đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc.

    Mỏ dầu khí được vận hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Tàu TQ đi vào vùng đặc quyền kinh tế Malaysia và nhiều lần ngăn chặn việc thăm dò và khai thác dầu khí của nước đó. Vậy Malaysia có thể làm được gì?

Website liên kết