16 Bình luận
  • tomtraan

    Ra lệnh vẽ giống MidJourney nhé ae, gõ /imagine rồi chọn con bot như trong hình ấy ạ, sau đó viết mô tả bức hình ae muốn nó vẽ

Website liên kết