14 Bình luận
  • tomtraan

    Sắp tới mình sẽ làm chuỗi series về MidJourney, hướng dẫn sử dụng nâng cao, vẽ Chibi, vẽ Biếm Họa... hy vọng sẽ được ae ủng hộ

Website liên kết