2 Bình luận
  • KBietJ

    4.0 nên không biên giới ah!

  • Miphp

    Vấn đề tự do bình đẳng, thoát khỏi ách cai trị nhưng ở tầm cỡ quy mô lớn hơn, thôi thì ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai ko có súng, gươm thì dùng "GẠCH" 😅😅😅

Website liên kết