3 Bình luận
  • vannamvu

    UA cứ nghĩ tiền như là bạch dương nhể chờ mua thu lá rơi rồi lượm

  • tuannguyenvt

    đằng nào củng xin, xin luôn vài quả hột nhưn cho máu... mà chắc củng xin rồi mà chưa cho. zel chắc ngồi nhớ lại ngày nhụt nhưn đầy kho mà tiếc ...

  • tranchan_47

    Tiền của dân, lợi nhuận của ông chủ Mỹ. Nhiệt tình đi anh, bắn 30 quả đánh chặn 1 lần cho Nga khiếp.

Website liên kết