19 Bình luận
  • traixaydung

    @anhpndnet Từ vụ hồ thuỷ lợi Ka Pét. Tôi thấy đất nước ta dân chủ lên rất nhiều. Mọi người đừng ngại cánh báo chí có họ mới tốt. Họ đưa thông tin ông Bình thuận làm đúng làm tốt thì sợ gì. Cây ngay sao sợ chết đứng. Chỉ sợ báo chí họ ko đi soi mói thôi. Còn vụ hồ Ka pét quốc hội đã họp nhiều. Theo tôi nên làm cái quan trọng nhất của dự án là giảm thiểu tới mức tối đa việc xâm phạm rừng nguyên sinh. Còn các ông bảo trồng lại rừng. Tôi cười trừ rừng trồng thì đến bao giờ nó mới hình thành đc một hệ sinh thái hoàn chỉnh như rừng nguyên sinh. Nên có cánh rừng nguyên sinh nào cần phải bảo vệ tối đa hạn chế tới mức thấp nhất việc xâm hại nó.

  • adbk

    Rồi đương nhiệm có phá được cái dớp này không?

Website liên kết