1 Bình luận
  • Greeno
    Bí thư HP hơi bị liều khi phát biểu không chuẩn với các lão thành hưu trí, quả này đi là cái chắc
Website liên kết