29 Bình luận
  • dangquang1020

    Tôi kịch liệt phản đối ... tại sao lại có thể dùng icon che đi như thế chứ ... ko thể chấp nhận đc

  • uongdichahaha

    Ủng hộ thiên nhiên, giữ lấy đồi núi danh lam thắng cảnh. Mong có những cuộc diễu hành không mặc áo ngực như bên pháp.

Website liên kết