33 Bình luận
  • kekin

    Chắc ít người biết Bitcoin 3-4 năm trở lại đây và Bitcoin do Satoshi sinh ra không còn giống nhau về bản chất. Chắc để viết 1 bài viết hầu anh em.

  • kekin

    @coderth nó là cờ bạc nhé, không cần phải trá hình luôn

Website liên kết