23 Bình luận
  • contranos

    Vcl ông nhà báo cắt cúp ra cái tít câu view và các ông ở trên cũng lao vào đọc tít xong bật auto chửi.

    Đang nói giá điện lên núi ra đảo cơ mà. Kéo dây hết tiền chục tỷ nhưng có được bán theo giá thành thực tế sản phẩm đâu.

Website liên kết