9 Bình luận
  • alkaline

    homestay với farmstay ĐL, ở 5 cái thì hết 4 cái tào lao, không đáng với giá và không biết cách làm dịch vụ chuyên nghiệp dù giá ngang với khách sạn 3-4 sao thì ở thế quái nào.

Website liên kết