1 Bình luận
  • alkaline

    chắc ông thớt không đi làm, chứ đi làm rồi thì sẽ biết hơn 70% công việc là lặp đi lặp lại đó ạ

Website liên kết