23 Bình luận
  • pincono

    đừng. để cho xe máy như e còn chen được vào chứ. bỏ đi thì bọn ô tô nó chiếm mẹ hết à

  • tuannguyenvt

    ko. bỏ là thụt lùi. kiên định sẽ hình thành thói quen và kẹt xe kích thích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân qua công công. voted tăng thêm 1 làn nữa. xe cá nhân đi đéo j lắm, 1/2 làn là dư rồi. 1 người ở tỉnh lẽ cho hay.

  • F4n

    đừng, mình rơi mất 5 triệu tiền phạt ở đây, giờ lại dừng thì chưa khấu hao hết

Website liên kết