1 Bình luận
  • TraMyNguyen
    V N ex press thì nói : Cảnh sát Trung Quốc bắn chết một người và bắt giam 21 người thuộc một nhóm "tôn giáo cực đoan" khi họ cố vượt biên sang Việt Nam.
Website liên kết