3 Bình luận
 • soskhanh
  Đỡ tốn công mua bán hóa đơn dùng cho quảng cáo.
  • tancodien
   @soskhanh Chính xác hơn là đỡ tốn công mua hóa đơn thay cho chi phí dùng cho quảng cáo. Mua trực tiếp hóa đơn quảng cáo luôn
  • soskhanh
   @tancodien đúng òi. Ít tiền thì không sao, quá tay một phát thì xin đằng nọ, hỏi đằng kia. Đến đợt thanh tra thuế thì lại bỏ tiền lót tay. Lắm chuyện.
Website liên kết