14 Bình luận
  • hoangnda
    @supersliver những lúc như này mới thấy quy định bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ phải có máy chủ đặt ở nước sở tại là quá hợp lý ^_^
Website liên kết