1 Bình luận
  • Ice
    Nói chung case này về mặt luật pháp là rất quan trọng, vì công nghệ đang đi gần sát với đời sống, chứ không chỉ đơn giản là một ngành "phần mềm" đứng độc lập và hưởng thuế DN 0% như khi trước. Ngoài ra, đây lại là một doanh nghiệp nước ngoài. Nếu luật không cẩn thận thì có 2 trường hợp:
    - Mở cửa ào ạt cho các DN nước ngoài vào VN và DN trong nước, như thường lệ, sẽ bị bóp chết bởi lợi thế cạnh tranh về vốn của các DN kia.
    - Bóp chết cả hai.
Website liên kết