16 Bình luận
  • Ice
    riêng việc trong trạng thái đấy là một niềm vui rồi
  • Baltimo
    Ngắm và động viên thằng em . Nó suốt ngày khóc nhè vì tủi thân, rõ khộ.
Website liên kết