14 Bình luận
  • vietnamnet_ict
    May quá, thằng nghĩ ra khẩu hiệu nó đang lo chả ma nào thèm đọc, may lỗi font nên các cụ thi nhau chém vs dịch, banron được quan tâm rầm rộ, thành cmn công

Website liên kết