1 Bình luận
  • soskhanh
    Bố mình thi thoảng cũng hắt hơi. Nhưng chưa bao giờ hắt hơi dưới 5 cái liền nhau...
Website liên kết