1 Bình luận
  • superman2013
    Đề nghị nhà nước rà soát lại, cái thể loại tởm lợm, bệnh hoạn này thì không thể để làm giáo viên được
Website liên kết