2 Bình luận
  • babyskill
    Tự động hóa khiến nhiều người mất việc nhưng sẽ giúp nhiều người khác thuận lợi hơn, cũng giống như các dây truyền trước đây thủ công giờ chuyển sang tự động hóa.
  • CandleLight
    Nói sao nhỉ? Loài người thích xe đẹp và thích tự lái xe
Website liên kết