2 Bình luận
 • tmsrecruitment
  trích dịch một số đoạn:
  "Nếu bạn không có nhà kinh tế trong nước của bạn để ưu tiên, thì rất khó để bạn trở thành một người bạn tốt và là hàng xóm tốt với nước ngoài, Úc phải cắt giảm đi 11 tỷ đô la viện trợ, và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
  "Ông Abbott còn cho biết điều quan trọng cần nhớ là mục tiêu viện trợ không phải là để tạo ra một mối quan hệ xin ăn lâu dài, mà mục tiêu của viện trợ là để đảm bảo rằng các quốc gia được giúp đỡ được phát triển đến mức để họ cần trợ giúp nữa ".
  "Và rõ ràng là sự tăng trưởng kinh tế rất mạnh mẽ mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt dưới sự quản lý kinh tế của Thủ tướng Dũng, có nghĩa là sự cần thiết cho các loại hình viện trợ sẽ ít hơn và ít hơn như những năm đầu."
 • hawkbit88
  Cảm thấy nhục nhã cho thủ tướng, cho nc Việt Nam
Website liên kết