1 Bình luận
  • khangvu
    Liên quan đến việc xử lý sai phạm các cán bộ xã Quế An chia nhau hơn 1.000 con gà "giảm nghèo" theo chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Muộn cho hay UBND huyện Quế Sơn khẳng định với sai phạm như vậy hội đồng kỷ luật có thể tạm đình chỉ công tác của các cán bộ xã này.

    "Nhưng có đến 23 cán bộ xã sai phạm, nếu mà kỷ luật hết thì không còn ai làm cán bộ nữa. Chủ tịch xã sai phạm thì tạm đình chỉ, cử phó chủ tịch xã lên thay nhưng hàng loạt cán bộ xã đều sai phạm thì chịu, không biết lấy ai thay…", ông Muộn nói.

    Tình hình là đang thiếu cán bộ trầm trọng các bác ạ :v
Website liên kết