6 Bình luận
 • khangvu
  Chúc mừng thủ tướng Ai Cập, ông tới đúng địa chỉ rồi. Nếu ông học được ở Việt Nam thì con gái ông sẽ thành chủ ngân hàng, con rể làm chủ quỹ đầu tư lớn, và con trai ông lại làm thủ tướng tiếp, đời đời kiếp kiếp hưởng lộc quốc gia. Khôn vãi.
  Stt của 1 bác trên fb
 • khangvu
  Chúc mừng thủ tướng Ai Cập, ông tới đúng địa chỉ rồi. Nếu ông học được ở Việt Nam thì con gái ông sẽ thành chủ ngân hàng, con rể làm chủ quỹ đầu tư lớn, và con trai ông lại làm thủ tướng tiếp, đời đời kiếp kiếp hưởng lộc quốc gia. Khôn vãi.
  Stt của 1 bác trên fb
 • beebee
  Ở Ai Cập chắc đây cũng đang là chuyện hài
 • concaocao01
  Cho vào kênh tệ nạn là chuẩn rồi, các cụ có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà"
 • saigonx
  Nghe đồn trước đó ông thủ tướng này đã tiếp kiến Obama để xin bí quyểt sinh được con trai
 • manu_mapu
  Biết để tránh
 • thequietvnese
  chẳng phải đây là the blind leading the blind sao
Website liên kết