2 Bình luận
  • Altalf
    Vô cảm gì, chắc các ông chưa ăn được đồng nào từ gia đình cậu bé nên thế
  • vadaihiep
    Các phóng viên của báo Tiền Phong đã kiên trì đeo đuổi sự việc và tìm ra chuyện công văn 696 đã bị cán bộ Viện Kiểm sát “bỏ quên” trong khi gia đình em Thiện đã kêu oan suốt 3 năm nay.

    Đề nghị cho cán bộ này thử vào tù 3 năm xem cán bộ thấy thế nào.
Website liên kết