3 Bình luận
  • ohisee
    đúng lúc đó, một chàng đẹp trai xuất hiện và ra sức khuyên nhủ cô gái.


    trai xấu thì sao nhể
  • kjut_kjte
    Đọc mà cứ như nghe bình luận của G man "Chỉ cần cô gái này thả tay khỏi lan can thôi là ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô...."
Website liên kết