3 Bình luận
  • Jen0504
    "Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của thành phố Hà Nội nhiều năm không có trường hợp cán bộ công chức nào nhận quà sai quy định." tức là chỉ có nhận quà đúng quy định?
  • vnn95
    Đồ Sơn làm gì có cave. Vớ vẩn, mất quan điểm!
  • Nhanai
    Ơ ! Trong bài này lại nói không có trường hợp nào kê khai Tài sản ko Trung thực [
Website liên kết