1 Bình luận
  • bjboyn00b
    2việc Chả liên quan, có đập thêm 100 tỷ vào thì sông đà vẫn vỡ , ko vỡ ăn bằng gì :v
Website liên kết