1 Bình luận
  • lang_tu_bi_dien
    Vô bổ. Cái sự kiện đéo gì cũng mang ra xếp hình.
    HN rồi cũng xếp hình, nhà nhà xếp hình, người người xếp hình mừng quốc khánh.
Website liên kết