5 Bình luận
  • kanishi
    17 vụ nhưng "không phải là khủng bố", vãi TQ
  • heomoi91
    Em thấy thời nào cũng như thời nấy. Trung Quốc hiện tại cũng y chang mấy trăm năm trước, xem phim thấy quá trời thế lực đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán. Để giành được ngai vàng anh em, chú bác còn chém nhau được thì cái cử người dưng nước lã thấm tháp gì...
  • better_man
    con giun xéo lắm cũng quằn, viễn cảnh cho những nước xem nhân dân như nô lệ kiểu mới
Website liên kết