15 Bình luận
  • CheeseSandwich
    @kekin mình không hiểu ý tay trong lắm , không hiểu là chưa bị gỡ bài hay là đăng được tít dài như thế. Nếu là đăng tít dài thì khi đăng xong mình vào edit lại thì sẽ được dài hơn chút so với viết tít lúc chia sẻ tin.
  • downfall
    @cheesesandwich ah một phát kiến vĩ đại như khi loài người tìm ra lửa ở Linkhay
  • kekin
    @CheeseSandwich à không, vì thông thường tít phụ không được dài như vậy. Như tít phụ này dư đến 44 ký tự
Website liên kết