1 Bình luận
  • TanNg
    Tít đuối quá. Phải là lợi nhuận diana gấp 10 lần khi về tay người Nhật, ông Phú doji đã bán hớ?
Website liên kết