7 Bình luận
  • kanishi
    Yêu cầu chấn chỉnh lại tư cách nhân dân, bị oan mà cứ đi tù, làm nhà nước phải bồi thường.
Website liên kết