2 Bình luận
  • YeahYeah1
    Đời cha ăn mặn. Đời con khát nước
  • b_y
    Chuyện con người pt rồi d vong cũng là tự nhiên thôi, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy
Website liên kết