Avatar's pcb

Ghi chép của pcb

Thâm...hâm

Thâm tiếng Hán nghĩ là sâu. Nhưng không có nghĩa cứ nói bóng gió sâu xa nghĩa là thâm. Vì cái thâm vừa cần độ sâu còn cần yếu tố trí tuệ, thâm thúy là thế. Không thể đánh đồng kiểu nói móc máy, đá xoáy nhau với thâm được =)) Nhiều kẻ cứ tưởng mình thâm lắm, mà cái thâm phục vụ cho cái ích kỷ, thỏa mãn cái ích kỷ và bó hẹp trong sự ngu dốt thì đếch phải thâm =)) Đấy là thâm hiểm, đếch phải thâm thúy =))
4954 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o
jeetkune
123nono
13 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết