Avatar's pcb

Ghi chép của pcb

Nỗi oan trời cao, nỗi oan biển sâu

Bay như mộng du, từ thủa hồng hoang đã thăng hoa
dừng lại một lần để đắn đo thức tỉnh.
bay thăng hoa, để rồi chờ đợi ,để hoá thành vọng phu.
Yêu như ông bà nhà ta, để rồi hoá đá, để rồi bất tử.

Nắng mưa tìm nhau,bão giông tìm nhau,sớt chia cùng nhau,là nỗi oan nghiệt ngã
Nỗi oan trời cao
Nỗi oan biển sâu
Nỗi oan tiền kiếp,em có tội gì đâu

Gặp nhau là say,say ngất say ngây,mở mắt mà trông kìa, thế gian cười
Cười em cũng đợi,cười em vẫn đợi, hoá đá

Nắng mưa tìm nhau,bão giông tìm nhau, sớt chia cùng nhau, là nỗi oan nghiệt ngã
nỗi oan trời cao
nỗi oan biển sâu
nỗi oan tiền kiếp em có tội gì đâu
gặp nhau là say,say ngất say ngây
mở mắt mà trông kìa,thế gian cười
cười em cũng đợi
cười em vẫn đợi
hoá đá,hoá đá
4950 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi jeetkune
Website liên kết