Avatar's KingEric

Ghi chép của KingEric

Code of Conduct

Có nhiều lời dịch cho thuật ngữ này nhưng có vẻ cách lý giải là "Các quy tắc ứng xử" là khá khớp nghĩa.

"Principles, values, standards, or rules of behavior that guide the decisions, procedures and systems of an organization in a way that (a) contributes to the welfare of its key stakeholders, and (b) respects the rights of all constituents affected by its operations."

Tại sao lại là Code of Conduct?

Thông thường các tổ chức, các nhóm, các cộng đồng sẽ luôn có những cá thể, tập thể và bao xung quanh nó là các hành vi ứng xử của từng người, từng nhóm tác động lên chủ thể gốc (lằng nhằng nhỉ?). Các hành vi ứng xử này tác động đa chiều và sẽ lái các chủ thể đi theo các hướng cả có lợi và không có lợi.

Code of Conduct sẽ dựa trên mục tiêu, hướng đi của cộng đồng để đưa ra các khái niệm, các quy định (luật) và những đối tượng liên quan sẽ phải tuân thủ. Code of Conduct có dựa trên Luật pháp nhưng lại tập trung vào hành vi ứng xử của người với người, người với cộng đồng....

Social Network/Online Community và Code of Conduct

Mạng xã hội thông thường sẽ do cộng đồng xây dựng và phát triển. Sẽ có những 1. Người sáng lập (creator,admin),2. Những người tham gia dẫn dắt (leader), 3. Những người tham gia đóng góp (contributor), có những người đọc (reader), những người quan tâm (stakeholder), những người tham gia thông thường (member) và cả những người phá rối.

Phần lớn những nhóm người số 1,2 có mục tiêu tham gia rất rõ ràng và chính kiến tranh luận riêng. Họ thường tuân thủ rõ các quy định TOS và Code of Conduct của cộng đồng. Phần lớn các giá trị Code of Conduct sẽ do họ tạo ra, xây dựng và (có thể) viết lên. Những thành phần liên quan 3,4 sẽ có hai xu hướng bị lái theo nhóm 1,2 hoặc nhóm phá rối 5.

Phá rối không có nghĩa quá xấu mà thông thường là những nhóm đi ngược lại quyền lợi của cộng đồng. Ex: Cộng đồng sinh ra để học tập thì lại sử dụng để "săn gái", để thể hiện những ý nghĩ bệnh hoạn của mình. Những người creator/admin, leader v.v sẽ không thể hài lòng với nhóm người này được. Còn Stakeholder thì gió chiều nào che chiều ấy. Nếu không có Code of Conduct cộng đồng dễ biết thành website xxx, mất đi ý nghĩa ban đầu. Những người tham gia tích cực sẽ rời bỏ dần và cộng đồng không khác gì cái chợ tình. Hành vi thì rất là nhiều, nói ra không hết....nhưng tập hợp các hành vi không tốt, ngược với Code of Conduct sẽ phá vỡ cộng đồng.

Xây dựng Code of Conduct?

Việc xây dựng tất nhiên là phải tiến hành, nhưng không có nghĩa nó chỉ nằm ở việc đưa ra TOS mà còn là tính đóng góp của cộng đồng. Tất nhiên không phải ai cũng có quyền đóng góp mà những người nhóm 1,2 và 3,4 sẽ là những nhân tố tích cực. Nếu nhóm 5 mà được đội lên đầu và muốn đưa ra những quy luật để thỏa mãn họ thì chỉ có hai con đường --> Sugar you you go hoặc tuân thủ những điều khoản của Code of Conduct. Không nên cố níu giữ những người không có tinh thần đóng góp vào giá trị của cộng đồng. Khi đã thống nhất về luật chơi thì hãy tuân thủ nó hoặc lượn. Hơi đâu mà đi giải thích dài dòng, mất thời gian (Tôi cũng vậy, dù tôi cũng đã từng là creator/ leader và member của các cộng đồng đấy)

Chém bão mỏi tay :( Nghỉ tạm đã.
4579 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Quanph , Ufodanger1 người nữa
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết