Avatar's Phi45

Ghi chép của Phi45

Một nửa tâm hồn

Một nửa tâm hồn của mình dành cho âm nhạc, cứ cho là vậy đi. Và trong khi chờ đợi google ra tính năng "Search your brain" thì mình dùng tạm last.fm để xem 1 năm trở lại đây thì tâm hồn mình có gì :D

1 Ayreon – Come Back to Me 356
http://www.youtube.com/watch?v=a_O6QtwFtkk

2 Slipknot – Snuff 349
http://www.youtube.com/watch?v=LXEKuttVRIo

3 Lara Fabian – Broken Vow 305
http://www.youtube.com/watch?v=xitFS24joao

4 Vitas – Звезда 268
http://www.youtube.com/watch?v=P9A1-fxd-hI

5 Nightwish – The Islander 267
http://www.youtube.com/watch?v=x2sd8UMUaIk

6 Tom Waits – All the World Is Green 226
http://www.youtube.com/watch?v=1RIbtTGOBsw

7 Roy Clark – Yesterday When I Was Young 219
http://www.youtube.com/watch?v=NEY4LxORCeo

8 Dreams of Sanity – THE PHANTOM OF THE OPERA 217
http://www.youtube.com/watch?v=ZyqdmsnfiCQ

9 Barbra Streisand – Memory 209
http://www.youtube.com/watch?v=78Ruh0ewBVo

10 Steven Wilson – The Day Before You Came 198
http://www.youtube.com/watch?v=1UZjXqbNWvQ

Người sao nhạc vậy =)
4450 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Yan87 , ozzy1 người nữa
ozzy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Phi45
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết