Avatar's Bloghatgiong

Ghi chép của Bloghatgiong

Sáng chủ nhật ngồi đọc RSS

Mỗi sáng dậy đều có thói quen đọc tin tức qua rss
sáng chủ nhật đọc được nhìu hơn 1 chút
có lẽ thói quen này thật khó bỏ
công việc thì bù đầu...mệt
4941 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết