Avatar's Ufodanger

Ghi chép của Ufodanger

Ru em bằng méo vuông tròn

Méo tròn vuông méo tròn vuông
Tròn vuông vuông méo
Tròn vuông méo tròn

Vuông tròn vuông méo vuông tròn
Tròn tròn méo méo
Vuông tròn méo vuông
Méo tròn vuông méo vuông vuông
Méo vuông tròn méo tròn vuông tròn tròn

Tròn méo vuông tròn vuông méo méo
Méo vuông tròn vuông méo méo vuông
Vuông tròn vuông méo tròn vuông
Vuông vuông vuông méo méo tròn vuông méo tròn

(st)
3876 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , cuong205a
cuong205a
phổ theo nhạc bài nào vậy anh?
10 năm trước· Trả lời
mrde
cái này giống bài Cò Lả thế nhỉ ? đúng ko bạn ơi
10 năm trước· Trả lời
Ufodanger
Cái này thật khó giảng giải lắm
10 năm trước· Trả lời
mrde
Con cò con vạc con nông
ba con cùng béo
vặt lông con nào
....................
đúng roài còn jì
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết