Avatar's Zenicy

Ghi chép của Zenicy

Ném đá là bộ môn nghệ thuật...

Gia nhập LH đã đc gần 6 tháng rồi...

tôi đã học đc rất nhiều điều từ mọi người

thu nhập đc rất nhiều thông tin bổ ích và cả vô ích

đc mọi người dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

LH đã cho tôi thấy đc sự đoàn kết GẦN NHƯ tuyệt đối

và một phong cách ... giang hồ gọi nôm na là NÉM ĐÁ quá ư là chuyên nghiệp :))

ném hội đồng, ném tập thể, ném sau lưng, ném xoáy (chắc update từ đá xoáy), ném bị thóc nảy sang bị gạo, ném đá giấu tay, ném đá dàn, ném từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia.....................................................và còn nhiều nhiều nữa mong ace LH đóng góp tý kinh nghiệm ném đá để mình in thành sách cạnh tranh với Sợi Xích =))

"Vì sự nghiệp ném đá của chúng ta kệ cha việc bị 404" :))
(viết vui thôi nhé cấm nghiêm trọng hóa vấn đề >:P)
4710 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi quynhga1996 , Ufodanger7 người nữa
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
12 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
12 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
12 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
12 năm trước· Trả lời
KISS6789
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết