Avatar's Bloghatgiong

Ghi chép của Bloghatgiong

Tớ nuôi sống bản thân bằng lòng tin.

Tớ nuôi sống bản thân bằng lòng tin.
Tớ luôn lo sợ mình bị lừa dối.
Tớ gục ngã khi lòng tin bị tổn thương.
Tớ lại tự đứng dậy với một lòng tin khác.
Tớ luôn tự nhủ: "Hãy cứ tin đi.
Vì yêu thương được xây dựng bằng lòng tin".
4922 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết