Avatar's Bloghatgiong

Ghi chép của Bloghatgiong

Cuối năm nay mới đi thực tập

Cuối năm nay mới đi thực tập...vẫn ở lại chém gió với anh em vài tháng nữa
4902 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194 , NguoiDauKhoVN1 người nữa
mankichi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Bloghatgiong
123nono
13 năm trước· Trả lời
mankichi
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết