Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Linkhay is Cumming

Thử test 1 số tính năng mới cho Linkhay nàoCon Pika này ngộ ghê, con này hợp với ai ta, chắc là bé Junkie, nhìn dễ xương nhưng rất cứng (xẹt điện cái bùm) khà khà.


Linh hồn băng giá 


Cái này hợp với tảng băng trôi @Ice >:) 


Thử sắp xếp các cột nào

      1. Tôi muốn làm vua
      2. Tôi muốn theo đuôi 1 tỉ người trên linkhay
      3. Tôi muốn LH mở tạo kênh


Nếu 1 => 2 => 3, 1 sai hoàn toàn, 2 cũng khó đúng, suy ra 3 đúng hoàn toàn 

Viết linh tinh để test, ai có mặt hem có giận nghen :)

5058 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi junkie , nguyenhunghai
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
junkie
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết