Avatar's KingEric

Ghi chép của KingEric

Social media dành cho doanh nghiệp (bản draft)

I. Monitoring & Market Research
•    Trends, News Tracking & Notification:  Google Alert, Bao Moi Keyword
•    Search Real Time
II. CRM, Business Development
•    Online customer - Find and connect
•    Online partner
•    Online stakeholder
III.  Community & Communication – Social Media
•    Online Community Culture
•    Brand & Product on Social Network
•    Building community
•    Channels, niche community
•    Statistic, report  
IV.  Learning & RD

Chưa hiểu rõ và nghiên cứu đầy đủ nên để hết bằng T.A, cập nhật dần dần tại đây. Mong mỏi có những góp ý và "chém" online hoặc cafe (tại HN).

Đạt Eric


4167 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ufodanger
KingEric
Ngon thế? Tag như Facebook.
11 năm trước· Trả lời
TanNg
Nên cho tag cả đuôi của mình lẫn người mình theo đuôi
11 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết