Avatar's KingEric

Ghi chép của KingEric

Social media dành cho doanh nghiệp (bản draft)

I. Monitoring & Market Research
•    Trends, News Tracking & Notification:  Google Alert, Bao Moi Keyword
•    Search Real Time
II. CRM, Business Development
•    Online customer - Find and connect
•    Online partner
•    Online stakeholder
III.  Community & Communication – Social Media
•    Online Community Culture
•    Brand & Product on Social Network
•    Building community
•    Channels, niche community
•    Statistic, report  
IV.  Learning & RD

Chưa hiểu rõ và nghiên cứu đầy đủ nên để hết bằng T.A, cập nhật dần dần tại đây. Mong mỏi có những góp ý và "chém" online hoặc cafe (tại HN).

Đạt Eric


4541 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ufodanger
KingEric
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết